۲۰ - اسفند - ۱۳۹۴
عقاب علی احمدی


Saniee  Magazine-2,cover

 

 

ماهنامه ی تاریخی ثانیه

صاحب امتیاز و مدیر مسوول : لیلا لطفی

سردبیر : مهدی خاکی فیروز

شماره ی دوم – دی ماه ۱۳۹۴

۳۲ صفحه – ۵۰۰۰ تومان

نشانی : lotfi.azad@gmail.com و namaa2003@gmail.com

تلفن : ۰۹۱۲۱۶۱۵۸۵۳ و ۸۸۲۸۶۸۹۵ -۰۲۱

پیامک : ۰۹۳۳۰۲۴۸۳۵۱

شماره ی دوم « مجله ی ثانیه »  را می توان « ویژه نامه » ای برای عبدالرحیم جعفری ، بنیادگذار موسسه ی انتشارات امیرکبیر دانست . در این شماره دو تن از روزنامه نگاران معاصر ، مسعود بهنود و سیروس علی نژاد مقاله هایی در باره ی عبدالرحیم جعفری و کارنامه ی او نوشته اند . روی جلد این شماره از « ثانیه » نیز  تصویرسازی ای از  چهره ی عبدالرحیم جعفری به قلم قباد شیوا ، گرافیست برجسته ی معاصر  است .

در این شماره ی ثانیه می خوانیم :

سرمقاله 

یاد مردی استخواندار / مسعود بهنود

اتوبیوگرافی عبدالرحیم جعفری 

تقطیر یک جان شیفته در یک کتاب ( بررسی کتاب « در جستجوی صبح ») / سیروس علی نژاد 

داستان امیرکبیر ، از  تولد تا مصادره ( گفتگو با عبدالرحیم جعفری ) 

کتاب های طلایی / عقاب  علی احمدی 

مداح مقتول ( بررسی ماجرای قتل جواد ذبیحی ) / مهدی  خاکی فیروز

ما امروز به میرزا ملکم  نزدیکتریم ( گفتگو با دکتر علی فردوسی ) / سامان  صفرزایی

پدری که چهار فرزندش را کشتند ( گفتگویی منتشرنشده با محمد  مدیرشانه چی ) 

نظر شما