۸ - اردیبهشت - ۱۳۹۴
دکتر محمدرضا توكلى صابرى


 

 

 

 

 

 

                                                                                                هنگام خواندن کتابهاى پزشکى دقت کنید،

                                                                                                زیرا ممکن است در اثر یک غلط چاپی بمیرید !

                                                                   مارک  تواین 

 

در هیچ حرفه اى به اندازه ی حرفه ی پزشکى ادعاهاى فراوان و دروغین و  مدعى روش هاى بیهوده و خطرناک وجود ندارد ؛  در هیچ حرفه اى به اندازه ی پزشکى ، شیادى و حقه بازى انجام نمى گیرد؛ در هیچ حرفه اى به این اندازه ، مشترى و طرفدار براى شنیدن یاوه وجود  ندارد، و  در هیچ حرفه اى همانند پزشکى ، افراد تحصیل کرده و عامى به آسانی حرف هاى مدعیان پزشکى را باور نمى کنند. علت آن چیست؟ یک علت آن این است که نه تنها ساختمان طبیعى بدن انسان بسیار پیچیده است، بلکه خود انسان نیز موجود پیچیده اى است. از حدود دوهزار و پانصد سال پس از درگذشت بقراط تا عصر حاضر، هر روز چیز تازه ای در باره ی د بدن انسان کشف مى شود ؛ با این حال ،  نادانسته هاى ما  در زمینه ی فیزیولوژى و فارماکولوژى انسان بسیار بیشتر از دانسته هاى ما است. با این که بسیارى از بیمارى ها شناخته شده و از بروز آنها پیشگیرى شده و یا درمان مى شوند، اما هنوز علت بعضى بیمارى ها و روش درمان آنها را نمى دانیم ، بلکه  تنها روش هایى براى مهار این بیمارى ها و کاهش درد و رنج بیمار در اختیار داریم . بسیارى از بیمارى ها خود به خود پدید مى آیند و خود به خود بهبود مى یابند .

اگر کسى در زمینه ی کامپیوتر، اتومبیل، مهندسى، و یا رشته هاى دیگر ادعایى بکند، اگر دانش آن حرفه را نداشته باشد، به زودی دستش رو مى شود. اما متاسفانه در زمینه ی پزشکى اینطور نیست، و به آسانی نمى توان بى اثرى روش هاى مدعیان پزشکى را براى مردم عادى توضیح داد. به همین دلیل امروزه مى بینیم که  بسیاری کسان بدون داشتن دیپلم دبیرستان و آگاهى از اصول آغازین پزشکى به نوشتن کتاب دست مى زنند و طبابت مى کنند . کسانى که در هیچ زمینه اى تخصص و تحصیلاتى ندارند، ولى در همه ی رشته هاى پزشکى خود را متخصص و صاحب نظر مى دانند. با خواندن دو سه کتاب در مورد گیاهان دارویى،  هومیوپاتى و یا پزشکی سوزنى  ، بیکباره ، پزشک متخصص همه ی بیمارى ها مى شوند.  با این که  مدعیان پزشکى را به آسانی  مى توان شناخت، اما به آسانی نمى توان آنها را به مردم عادى شناساند ؛ زیرا نظریه هاى پزشکى و شیوه ی اثر دارو ها و آزمایش اثربخشى آنها ، بسیار پیچیده است و براى فهمیدن آنها باید دست کم با این اصول آشنا بود . آنهایى که بدون هیچ دانش پزشکى به پزشکى مى پردازند و ادعاهاى بزرگ دارند، حتى اگر هم در اثبات ادعاى پزشکى خود موفق نباشند، باز دست از ادعاى خود برنمى دارند؛ براى این که همیشه مى توانند خود را موفق جلوه دهند. برای نمونه ، هنگامى که مدعیان پزشکى یک  روش پزشکى و یا دارویى را براى درمان بیمار توصیه مى کنند ، اگر سیر طبیعى آن بیمارى رو به بهبودى باشد، آنها این بهبودى  را به حساب خود مى گذارند و روش درمان خود را مفید مى دانند.  اگر وضع بیمارى ثابت بوده و تغییرى نکرد ، مدعى پزشکى  مى گوید که بموقع او را خبر کرده اند و داروها و روش درمانى او بموقع به کار گرفته شده و باید ادامه یابد ؛ زیرا شدت بیمارى را متوقف کرده است. حال اگر  بیمارى شدت پیدا کند و وضع بیمار بدتر شود، مدعى پزشکى مى گوید که دیر به دنبال او آمده اند و زودتر باید به سراغ او می آمدند ، اما دارو و روش درمانى او را باید به مقدار بیشترى مصرف کنند و مدتى  را صبر کنند تا وضع بیمار بهتر شود. سرانجام اگر مرگ بیمار نزدیک باشد ، مدعى  پزشکى مى گوید که دیر به سراغش رفته اند.  در همه ی این موارد ادعاهاى این مدعیان را نمى توان رد کرد. در واقع ، آنها هرگونه نتیجه و در واقع همه ی نتایج را در تئورى خود جاى می دهند . هیچ گاه نمى توان بى ارزشى  روش هاى آنها را نشان داد، به ویژه آن که این روش ها اصولا بى خاصیت و بى زیان هستند .

Iranian  Medical   Symbol

به این ترتیب معمولا به نظر مى رسد که شیوه هاى درمانى بى اثر و بى زیان ( مانند تجویز ویتامین ها به مقدار زیاد، ماساژدادن، تابش نور لامپ رنگى، تجویز قرص نشاسته و یا شکر، پوشیدن انگشتر عقیق، سوزن زدن، حجامت، و هومیوپاتى، و غیر آنها ) هر بیمارى را شفا مى دهد؛ در حالى که این  روش ها نه تنها واقعا هیچ تاثیر واقعى بر سیر بیمارى ندارند، بلکه در بسیارى از موارد باعث نرسیدن درمان پزشکى لازم به بیمار شده ،و در نتیجه سبب مرگ بیمار مى شوند.

 در دوران جنگ با عراق و پس از تحریم هاى اقتصادى غرب علیه ایران، به علت کمبود پزشک و دارو، شیوه هاى غیرپزشکى مدعى درمان هاى معجزه آسا  که بیشتر از کشورهاى شرقى مانند هند، چین و فیلیپین آمده بودند ، رواج یافتند. به علت آشنا نبودن جامعه با این روش ها، بررسى و آزمایش ادعاهاى آنها،  و نقد انتقادى آنها هیچگاه انجام نشد. همه ی این شیوه ها دربست همانند یک آیین و یا عقیده پذیرفته شدند و روز به روز بیماران بیشترى به آنها روى آوردند. یکى از دلایل مهم رواج آنها، ساده بودن آنها بود؛ زیرا براى فهمیدن آنها نیازى به مقدمات علمى و فهمیدن نظریات پزشکى، شناختن اندام ها و چگونگی کار آنها نبود. اصولا این روش ها مربوط به سده های  گذشته و زمانى بودند که هنوز دانش های فیزیولوژى، بیوشیمى، و فارماکولوژى پدید نیامده بودند. همه ی آنها،  مانند پزشکی سوزنى، پزشکی آیووردیک، هومیوپاتى، انرژى درمانى، کایروپراکتیک، آیین هاى شرقى و یا سنت هاى غربى بودند که مانند دستگاه های اعتقادى عمل مى کردند. ادعاهاى این روش ها مانند یک آیین و ایدئولوژى ها دربست پذیرفته مى شدند؛ چون در جامعه ی دینى ما ، شیوه هاى عقلانى مبنى بر علوم غربى مورد بى مهرى قرار گرفته بودند، این دستگاه هاى آیینى  و عقیدتى ، آسان تر فهمیده و پذیرفته مى شدند .

پیش از این به نقد یکى از این استادان، یعنى  محمدعلى طاهرى که مدعى درمان همه ی بیمارى هاى گیاهى، جانورى، و انسانى در حال و آینده با بهره گیری از  «عرفان حلقه » و «شبکه ی هوشمندى مثبت» بود ، پرداختیم [ ۱ ] . باید گفت که  واژه ی « استاد » تا پیش از انقلاب براى استادان دانشگاه و کسانى که در حرفه اى و یا هنرى مهارت داشتند به کار برده مى شد. اما پس از انقلاب گروه دیگرى را نیز در بر گرفت؛ گروهى که هیچ مدرک و عنوانى آکادمیک، یعنى مدرک دکترا و مهندسى، نداشتند، اما در همه ی رشته ها خود را صاحب نظر و متخصص مى شناختند.  اولین کسى که این عنوان را گرفت، بنى صدر رئیس جمهور سابق بود. پس از او کسان دیگرى پیدا شدند.  اکنون چشم ما به « استاد محمدرضا یحیایى» روشن شده است. پیش از نقد کتاب هاى ایشان براى آشنایى خوانندگان با ایشان ، گزیده ی زندگى نامه شان را به نقل از پایگاه اینترنتى شان در زیر مى آوریم . [ ۲ ] این زندگینامه به بهترین شیوه اى ایشان را معرفى مى کند.

«استاد محمدرضا یحیایی، نویسنده، محقق، مدرس، مکتشف و مخترع، در ۵ صبح (موقع اذان) روز ١١ دی ماه سال ١٣۴٧ ، مصادف با اول ژانویه ١٩۶٨ (عید کریسمس) در خانواده ای مسلمان و شیعه به دنیا آمد. ایشان از زمان کودکی (۵ سالگی) (سال ١٣۵٢) به ورزش بوکس روی آورد.  در ١٢ سالگی (سال ١٣۵٩)، به صورت کاملا رسمی وارد کلاس های رزمی جودو، کونگ فو، و کاراته شد. از ٢١ سالگی (سال ١٣۶٨) به بعد، به مطالعه و تحقیق در زمینه ی علوم روحی، متافیزیک، ادیان، طب، یوگا، ذن، و … پرداخت. در ٢۵ سالگی (سال ١٣٧٢) دستگاه پزشکی «طب سوزنی بدون سوزن (طب سوزنی الکترونیکی جامع)» را با تز جدید (درد = تجمع بارهای الکتریکی در یک نقطه از بدن) اختراع نمود. در ٢۶ سالگی (سال ١٣٧٣)، «انستیتو بین المللی جامع برگزیدگان ایران» را بنیانگذاری کرد. در ٣٠ سالگی (سال ١٣٧٧)، وارد «طریقت هنرهای رزمی و متافیزیک» شد. در ٣۶ سالگی (سال ١٣٨٣)، درباره ی علوم «ابرفیزیک» به تحقیق پرداخت و در ۴٠ سالگی (سال ١٣٨٧)، درباره ی «کشف مجهولات» و «راز آفرینش جهان هستی» به پژوهش وتحقیق پرداخت.  همچنبن، در ۴۶ سالگی (سال ١٣٩٣)، بیستمین سالگرد افتتاح «انستیتو بین المللی جامع برگزیدگان ایران» را به همراه شاگردان جشن گرفتند. »

            با خواندن این زندگى نامه با پرسش های بسیاری روبه رو می شویم :

  1. کسى که در ۵ سالگى بوکس بازى مى کرده و از ١٢ سالگى به کلاس هاى رزمى را دیده و در ٢١ سالگى به مطالعه و تحقیق در زمینه ی متافیزیک و ادیان پرداخته ، چه نیازى داشته که در سن ٣٠ سالگى وارد طریقت هنرهاى رزمى و متافیزیک شود؟
  2. کسى که هیچ گونه تحصیلات آکادمیک (چه دانشگاهى و چه حوزوى) نداشته، چگونه موفق به اختراع دستگاه پزشکى شده و چگونه به تحقیق در مورد ابرفیزیک و راز آفرینش جهان هستى پرداخته است و حاصل این تحقیقات چیست، و در کجا منتشر شده است؟
  3. روز اول ژانویه در کدامیک از تقویم هاى فرقه هاى مسیحى عید کریسمس دانسته شده است ؟ این روز ، روز اول سال نو میلادى در کشورهاى لاییک است.
  4. ایشان در پایگاه اینترنتی خود ، مدارک و درجه های علمى شان خود را به نمایش گذاشته اند . چرا همه ی مدارک و گواهینامه هاى ایشان در زمینه ی ورزش هاى رزمى است که منشاء آن کشورهاى جنوب شرق آسیا است؟ در کجای جهان کسی با داشتن این گواهینامه ها ، مجاز به کار پزشکی و درمان، آن هم در همه ی رشته هاى پزشکى ، است ؟

براى شناختن بیشتر ایشان و آگاهى ایشان از دانش پزشکى ، باز به پایگاه ایشان سری می زنیم تا از زبان خودشان بشنویم : « در سن ٢۵ سالگی (سال ١٣٧٢)، شروع کار نویسندگى اش را با کتاب «دایرت المعارف کامل هفت طـب اصلی دنیا » (جلد اول) آغاز نمود. از همان ابتداى کارش، متوجه شد که وارد دنیاى مجهولات و بی نهایت شده است؛ زیرا براى تحقیقاتش دست به هر علمى که مى برد، دنیایى پر از راز و رمز با حجم اطلاعات علمى و معرفتى بسیار وسیع را، جلوى راه خود مى دید. به همین خاطر، مدتها به تفکر عمیق و ژرف پرداخت. در انتهاى تفکراتش، این تصمیم را گرفت که، تمامى سرمایه ی خود را ، چه از لحاظ جوانى و چه از لحاظ مالى، صرف کسب علم و دانش و معرفت کرده، و سپس چکیده آن را در اختیار علاقمندان گرامى قرار دهد ».

بدیهى است نوشتن دایرت المعارف پزشکى کار گروهى کارشناسان رشته هاى گوناگون پزشکى است، و کسى که هیچ گونه تحصیلات پزشکى ندارد ، وقتى بخواهد از روى کتاب هاى دیگرى کتابش را بنویسد ، خود را در برابر جهانی  پر از راز و رمز و معلومات غیرقابل فهم مى یابد .

جلد اول  این دایرت المعارف شامل مطالبى در باره ی ماساژدرمانی، پزشکی فشاری،  پزشکی سوزنی با سوزن فتیله گذاری – پزشکی سوزنی با دستگاه الکترونیکی بدون سوزن –  آب درمانی، حمام درمانی،  یوگا درمانی، موسیقی درمانی ، علوم ماوراءالطبیعه، خام گیاهخواری (تغذیه ی طبیعی)، پزشکی گیاهی و  شناسایی بیماری ها است، که مجموعه ی ناپیوسته اى از مطالب گوناگون است که هیچ کدام از آنها جزو « دانش پزشکی امروزین » نیست بلکه روش هایى بوده است که در قرن های گذشته  رواج داشته است ؛ یعنی در زمانی که پزشکی علمى و امروزین مبنى بر مشاهده و آزمایش به وجود نیامده بود. امروز هم هیچ یک از روش هاى بالا در هیچیک از دانشگاه هاى غربى و حتى شرقى تدریس نمى شود. البته مدارس خصوصى و آموزشگاه هاى خصوصى ای در کشورهاى هند و چین وجود دارد که کلاس هاى چندماهه ای براى آموزش این روش هاى بى اثر و حتى خطرناک (مانند حجامت) ارایه مى دهند.  همه ی این روش ها در حاشیه ی دانش  پزشکى حرکت مى کنند، چرا که مبناى علمى ندارند و امروزی با آزمایش هاى پزشکى ثابت شده است که اثر درمانى ندارند .

این چسباندن واژه ی « درمانى» به دنبال هر نام ، مکتب هاى پزشکى بسیاری را در ایران به وجود آورده است  و واژه ی معجزه آسایى است براى فروش کتاب ها و کالاهایى که حاوى همه ی نوع خزعبلات و مهملات  است، آن هم در جامعه اى که بیمارى هاى جسمى و روانى فراوانى شیوع دارد و درمان آنها در توان هر کسى نیست جز پزشک و پزشک متخصص. جالب ترین  این روش هاى خوددرمانى ، سکنجبین درمانى، زعفران درمانى، کله پاچه درمانى و اشکنه درمانى است .

در زیر عنوان بعضى از کتاب هاى ایشان را همراه با توضیحاتى که خودشان داده اند، مى آوریم :

 نویسنده در باره ی کتاب « یوگا در هفت مرحله » مى گوید: « به دلیل اینکه تا به حال کسی یوگا را به صورت اسلامی و قابل استفاده برای زندگی روزمره مردم ایران تنظیم و طراحی نکرده بود، نویسنده، این اثر را ابداع نمود . »

کتاب دیگر ایشان « خواب درمانی جامع»   است که ادعا مى کند «همزمان در ایران در کلاسهای خصوصی و همچنین در خارج ایران در یکی از دانشگاههای کانادا مورد استفاده و تدریس قرار گرفت». این ادعاى کاذبى است و کتاب ایشان در هیچیک از دانشگاه هاى کانادا تدریس نمى شود. اصولآ در دانشگاه هاى جهان دروس علمى تدریس مى شود و مسایل غیرعلمى و خرافى و فراعادى تدریس نمى شود. همان طور که محمدعلى طاهرى عاشق واژه ی « هوشمندى مثبت » بود، آقاى یحیایى هم عاشق کلمه ی « جامع » است که این را می توان از نگاهی به نام کتاب های ایشان دریافت : کتاب حجامت جامع، شرکت پرتو سیستم جامع، تفسیر جامع قرآن، خواب درمانى جامع، وحدت وجود جامع، درمان جامع طب سوزنى، دستگاه طب سوزنى الکتریکى جامع، «انستیتو بین المللی جامع برگزیدگان ایران همگى از ابداعات ایشان است .

آقاى یحیایى در باره ی کتاب « قدرتهای ذهنی (خودآموز روحی- روش مطالعه، با نویسنده کتاب) » ادعا مى کند این نوع آموزش و مطالعه، در طول خواب شبانه شما صورت می گیرد و  تمامی مطالب کتاب را در طول خواب شبانه به شما مى آموزد و وقتى بیدار مى شوید تمام مطالب را یاد گرفته اید. حتی اگر نویسنده کتاب سالها پیش فوت کرده باشد یا اکنون در قید حیات بوده و یا یک فرد خارجی باشد، هیچگونه تفاوتی نمی کند!.»

 این ادعاها ، ادعاهاى آقاى طاهرى را به یاد مى آورد .

کتاب « انرژی معجزه گر گیاهان (خوددرمانی به وسیله انرژی گیاهان  روش انرژی گرفتن از گیاهان) »  است که طى آن نویسنده آموزش مى دهد که چگونه از انرژى گیاهان ، بیمارى هاى انسان و یا جانوران را درمان کنند. تنها راه دریافت انرژی از گیاهان ، خوردن گیاهانى است که حاوى مواد قندى و نشاسته اى هستند. به جز دادن انرژی از راه خوردن این مواد ، گیاه به شیوه ی دیگرى به انسان انرژى نمى دهند .

اثر دیگر نویسنده، پوستر آموزشی « ماساژدرمانی (یومی هو تراپی) » است. توجه دارید که ایشان واژه ی « هو مى یو تراپى (هومیوتراپى) » را واژگون کرده و آن را معادل « ماساژدرمانى » به کار مى برد ؛ در حالى که ماساژدرمانى در همه ی زبان هاى اروپایى به همین گونه  گفته شده و نوشته مى شود. ایشان ادعا مى کند که فقط با این پوستر «روش هاى درمان  جاانداختن مفاصل و برطرف کردن گرفتگی های عضلانی و برطرف کردن انواع ناراحتی ها ، مثل  سیاتیک، واریس، ام.اس، دیسک، کمر درد، پا درد، گردن درد، آرتروز، روماتیسم، پیری زودرس، جابه جایی استخوان لگن خاصره، یبوست، درد های ستون فقرات و شانه، لاغری، چاقی، خستگی مفرط و غیره آنها را» آموزش مى دهد. برای درمیان بسیارى این بیمارى ها ، رشته های  تخصصی ویژه در دانشگاه های جهان وجود دارد ، و براى تخصص یافتن در هریک از آنها حداقل ده سال تحصیل در دانشگاه هاى پزشکى و سال ها تجربه لازم است. آیا با یک پوستر ماساژدرمانى مى توان همه ی بیماری هاى گفته شده در بالا را درمان کرد؟ آیا ادعاى فروش کالایى که نمى تواند هیچیک از این بیمارى ها را درمان کند ، زیر پا گذاشتن «اخلاق پزشکى » نیست ؟

کتاب «درمان جامع طب سوزنی، با دستگاه الکترونیکی بدون سوزن»  شامل شرح دستگاهى است که که یک  تولیدکننده ی ساده  فرکانس است و هیچ اثر پزشکى و درمانى ندارد و اصولا به پزشکی سوزنى ارتباط ندارد. ایشان ادعا مى کند که  این دستگاه هر گونه بیماری و کسالت را درمان مى کند. در بروشور تبلیغاتى این دستگاه چنین می خوانیم : « یکى از مزایاى این دستگاه ، استفاده ی راحت و ساده توسط افراد معمولى و حتی بچه ها مى باشد ( البته با کمى آموزش معمولى).  دستگاه مجهز به سیستم جذب کنندۀ درد از داخل بدن به سمت داخلی دستگاه و در نهایت دفع درد از بدن می باشد. »

 این ادعایی دروغین است و روشن است که جناب مخترع این دستگاه از مکانیسم درد کاملا بى اطلاع است. باز در بروشور تبلیغاتى این دستگاه  آمده است که بیمارى هاى متعدد و گوناگونى که هرکدام علت متفاوتى دارند را در مان مى کند، از قولنج تا آسم، از اسهال تا دیابت، از میگرن، تا سینوزیت، از بوى بد پا، تا دندان درد و بسیارى بیمارى هاى دیگر. آیا کودکان مى توانند این بیمارى ها را تشخیص دهند و با این دستگاه درمان کنند؟ این گونه دستگاه ها را در هند و فیلیپین و چین و تایلند و اندونزى شارلاتان هاى پزشکى براى فریب مردم به کار مى گیرند و اکنون نام ایران هم به فهرست این کشورها وارد شده است .

یکى از نشانه های شناسایى شیادان پزشکى نوع کالاهایى است که به فروش مى رسانند؛ کالاهایى که هیچگونه اررش درمانى ندارند. همه ی این مدعیان کالاهایى را به صورت خدمات درمانى، سخنرانى، سى دى و ویدئو، کتاب، و بعضى کالاهای دیگر براى فروش دارند. کسب شهرت و درآمد یکى از خصوصیات این افراد است، عاشق مصاحبه هستند و در همه ی نشریات و کتاب هایشان عکس های بسیار از آنها دیده مى شود.

 کتاب دیگر ایشان «حجامت جامع » نام دارد که به گفته ی ایشان « بر اساس تز جدید و جامع ایرانی، برای پالایش جسم، ذهن و روح است » و ایشان امیدوار است که «روزی حجامت جامع» در سرتاسر جهان به صورت کاملا علمی تدریس شده و توسط افراد آگاه و باتجربه در زمینه ی پیشگیری از بیماری ها و درمان بیماران ارائه شود.

بد نیست ایشان بداند ، «حجامت» هیچ خاصیت درمانى ندارد و کار خطرناکى است. خون گرانبهاترین مایع درون بدن است و باید هر قطره ی آن را حفظ کرد .

در پایگاه ایشان می خوانیم : « کتاب «یی چینگ جامع، کتاب تقدیرات، فالنامه و حکمت چینی به همراه تز جدید و جامع ایرانی»، در مرحله ی مجوز است. نویسنده، سال ها پیش، وقتى که به مطالعه ی «علوم خفیه» پرداخت؛ به این موضوع فکر مى کرد که: آیا می شود توسط «علوم خفیه» (رمل و اسطرلاب، یى چینگ، جفر، طالع بینى و غیره) از تمامى وقایع گذشته و حال و آینده باخبر شد. بعد از گذراندن روزهاى سخت تحقیقات در رابطه با این علوم و تمام مشکلاتى که سر راه محققان است ؛ زمانى که به این علوم دسترسی پیدا نمود؛ دریافت توسط این علوم مى شود . »

نقاشی « فالگیر بغدادی » ، اثر محمد غفاری ( کمال الملک )

نقاشی « فالگیر بغدادی » ، اثر محمد غفاری ( کمال الملک )

اى کاش ایشان مى گفتند و یا نشان مى دادند که پس از این روزهاى سخت تحقیقات ، چگونه ایشان از وقایع گذشته و حال و آینده خبر یافتند و چه خبرهایى دارند ؟

علاوه به این کتاب ها ، آن طور که در پایگاه ایشان آگاهی داده شده است: «نویسنده یکصد وچهل (١۴٠) کتاب در دست نگارش دارد که به ترتیب به چهارده معصوم «ائمه اطهار (ع)» تقدیم می نماید.

 ما تعداد صفحات هر یک این صد و چهل جلد کتاب را نمى دانیم، ولى با توجه به پرکارترین دانشمندان ایرانى در یک هزار سال گذشته مى توانیم بگویم که اگر این کتاب ها نوشته شوند، ایشان نه تنها رکورد نوشتن تعداد کتاب را در ایران خواهند شکست، بلکه رکورد همزمان نوشتن کتاب را هم خواهند شکست. زیرا در تاریخ جهان سابقه ندارد که کسى به طورى همزمان صد و چهل کتاب را نوشته باشد .

نوشتن در مورد مسایلى که ایشان سررشته اى در باره ی آنها ندارند ، تخصص مهم ایشان است؛ برای نمونه ، «درمان جامع بیماریهای کلیه، مثانه، پروستات» نام  کتاب دیگرى از ایشان است که با روش هاى  گوناگونی مانند  گیاه درمان،  تایچى درمانى،  یوگا درمانى، ضد نیروى جاذبه !،  خواب درمانى بیست دقیقه اى، چى کنگ،  تغذیه طبیعی ، قوانین شفا،  دستگاه طب سوزنی بدون سوزن، ماساژدرمانى،  انرژى درمانى، آب درمانى،  مغناطیس درمانى، سنگ درمانی ، رنگدرمانی ، حمام درمانی، بادکش درمانى، وعده ی درمان  بیمارى ها را مى دهند.

بد نیست ایشان بدانند که ، این بیمارى ها هر یک متخصصان پزشکى خود را دارند. شاید بهتر بود نام این کتاب را «همه چیز درمانى» مى گذاشتند .

ایشان در یک گفتگو « بروس لى » ، هنرپیشه ی معروف و استاد کانگ فو  را همچون یکى از عرفاى بزرگ معرفى مى کند و مى گوید که «ایشان تمامی توان و قدرت خودش را از طریق علم و شناخت «فلسفه و حکمت» مربوط به «طریقت هنرهای رزمی» و مخصوصا علم «ذن» کسب کرده بود ».

این گونه مولفان که همه ی معلومات بشرى را «قاطى پاطى» کرده اند، و براى عموم مى نویسند، خطرشان از فلسفه ها، مکاتب سیاسى و عقیدتى و فلسفى و نظریه هاى مادى خطرناک ترند. زیرا با واردکردن فلسفه هاى چینى، و هندى و غیره آنها و آمیختن آنها با فلسفه ی اسلامى و به ویژه تشیع، و جاى زدن آنها به جاى این فلسفه، آن را آلوده مى کنند. اگر اوضاع همین طور پیش برود ، با تولیدات ماشین های جعل این آقایان ، پس از یکى دو نسل ، فلسفه و کلمات قصار بروس لى، سای بابا، کریشنا مورتى، محمد على طاهرى، و محمدرضا یحیایى  را از زبان پیامبران و امامان( ع ) خواهیم شنید .

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در بررسی کتاب های دینی و فلسفی دقت بسیار به خرج می دهد ، و به بسیاری از آثار ریچارد داوکینز و استفن هاوکینز پروانه ی انتشار نمى دهد ، یا  گاهی از بعضى از کتاب هاى  پزشکى به خاطر داشتن «صور قبیحه» اشکال مى گیرد و از ممیزى مى گذراند ، خوب است نظرى هم به این کتاب ها و پایگاه های اینترنتی بیاندازد و آنها را هم در مورد بررسی قرار دهد.  خطر این کتاب ها براى جامعه ی دینی ما بیشتر از کتاب هاى این نویسندگان غربى است ؛ زیرا موضع این نویسندگان غربى روشن است و خواننده مى داند که آنها از کجا مى آیند و جایگاه آنها چیست.  خواننده مى داند که نویسندگان آنها افرادى لاییک هستند و نظریه هاى خود را مادى و غیرمتافیزیکى مى دانند و آنها را به دین نمى چسبانند . خوانندگان این کتاب ها افراد تحصیل کرده هستند و مى دانند که این نظریه ها پیوسته مى آیند و تجدیدنظر مى شوند و تغییر مى یابند و در زندگى روزمره ی مردم عادى اثرى ندارند ؛ ولى کتاب هاى آقاى طاهرى و یحیایى چون از در دین وارد مى شوند، بر مردم عادى تاثیر مى گذارند و این تاثیر فقط بر معتقداتشان نیست، بلکه بر سلامت و بهداشت آنها و جامعه نیز اثر مى گذارند. این کتاب ها وایدئولوژى ها و آیین هاى بیگانه ی تبلیغ شده در آنها ، آرام آرام دارند در جامعه ی ما مى خزند. این کتاب ها را مردم عادى که غالبا تحصیلاتى ندارند مى خوانند.و آنها را بخشى از دین اسلام مى انگارند ؛ در حالى که بسیارى از آنها فلسفه و آیین هاى غیردینى و حتى ضد دینى هستند. مکتب اسلام و تشیع در طى قرن ها با آلودگى هاى بسیاری روبرو شده است که متفکران دینی در دوره های گوناگون با آنها به مقابله برخواسته اند؛  آلودگى هایى که این نوع نویسندگان در طى چند دهه ی گذشته پیش آورده اند ، از  آلودگى هاى هزار و سیصد سال گذشته بیشتر بوده است .

باید پرسید ، « آیا وزارت علوم هیچگاه انستیتوهایى مانند «انستیتو بین المللى جامع برگزیدگان ایران» را که آقاى یحیایى تاسیس کرده اند و ادعا مى کنند دانشجو دارد و تز و پایان نامه هم مى دهد، و طبق گفته ی ایشان در منزل ایشان و با تعیین قبلى برگزار مى شود را بررسى کرده است تا ببیند که آیا آنها اجازه ی این گونه آموزش ها را دارند؟ و آیا دروس تدریس شده مطابق با برنامه ی آموزش عالى آن وزارتخانه هست ؟ اگر کسى  مواد خوراکى تقلبى مانند آبلیموى تقلبى بسازد، سرو کارش با « اداره ی غذا و دارو » است ؛ اگر کسى داروى تقلبى بسازد سرو کارش با «وزارت بهداشت و درمان» است، اگر کسى دستگاهى بسازد و مدعى درمان بیمارى هاى گوناگونى  شود  ، آیا باز هم سرو کارش با وزارت بهداشت و درمان است، و یا این وزارت خانه اصلا با آن کارى ندارد ؟

پی نوشت ها :
  1. برای آشنایی با دیدگاه های استاد طاهری نگاه کنید به : مقاله ی « سایمنتولوزی ، عرفان کیهانی و فرادرمانی » از دکتر محمدرضا توکلی صابری در این نشانی http://iranchehr.com/?p=965
  2. در این نشانی : http://mry14mn.com/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1

نظر شما