۷ - شهریور - ۱۳۹۳


 

 

 

ketab-rishe-kominism-reza

ریشه های کمونیسم روسی و مفهوم آن

نوشته ی : نیکلای بردیایف

ترجمه ی: عنایت الله رضا

چاپ اول ( ویرایش دوم ) : ۱۳۸۳
۳۷۶ صفحه – ۱۰۰۰۰ تومان
ناشر : انتشارات هزار کرمان ( با همکاری نشر خورشید آفرین ) – فروش تلفنی :  ۶۶۹۲۳۹۴۶ – ۰۲۱  و  ۰۹۱۲۷۳۳۴۲۶۶

نشانی پایگاه ( سایت ) فروش اینترنتی : http://www.hazarekerman.ir  

نظر شما