۲۶ - اردیبهشت - ۱۳۹۳


 

 

Not  your Pigeon  I am

من کبوتر  تو  نیستم 

( یک مجموعه شعر عاشقانه )

سروده ی : زهرا  حیدری

چاپ اول : ۱۳۹۰

۷۲ صفحه – ۲۵۰۰ تومان

ناشر : نشر هزار کرمان

تلفن مرکز پخش  :  ۶۶۹۲۳۹۴۶ – ۰۲۱   و   ۰۹۱۲۷۳۳۴۲۶۶
نشانی پایگاه ( سایت ) فروش اینترنتی :  http://www.hazarekerman.ir

نظر شما