۲۸ - شهریور - ۱۳۹۲
عقاب علی احمدی


 

 

 

با امضای قرارداد تحت الحمایگی میان روسیه ی تزاری و گرجستان در روز دوم امرداد ۱۱۶۲ ( ۱۷۸۳ میلادی ) روندی شوم آغاز شد که در تاریخ معاصر ایران « روند تجزیه ی ایران » نام گرفته است . در این روند که یکصد و پنجاه سال به درازا انجامید ، « بزرگترین تجزیه ی سرزمینی » در تاریخ جهان شکل گرفت و طی آن  ، دوسوم از پهنه ی کشور ایران  با  دست اندازی های روسیه ی تزاری و دسیسه های انگلستان از پیکر آن جدا شد .

دکتر هوشنگ طالع ، پزوهشگر معاصر با بررسی متن های تاریخی و سندهای سیاسی ، چگونگی تجزیه ی ایران و عامل های موثر در آن  را نشان داده و تاریخی مستند از روند تجزیه ی ایران به دست داده است . از ویژگی های این کتاب ، درج سندهای سیاسی از نامه ی پطر کبیر تا قراردادهای سیاسی همچون قرارداد گلستان ، قرارداد ترکمانچای ، قرارداد آخال  و نامه های سیاسی زمامداران ایران به سازمان های بین المللی و مردمان بخش های جداشده از ایران در آن است . این کتاب در شش جلد ،۲۰۴۴ صفحه ، با جلد گالینگور و در مجموعه ی کتاب های انتشارات سمرقند منتشر شده است .

نام جلدهای گوناگون این کتاب شش جلدی چنین است :

 

دفتر اول : تلاش نافرجام برای تجزیه ی آذربایجان

چاپ دوم : ۱۳۸۷

۳۵۶ صفحه – ۳۵۰۰۰ تومان

 

01

 

 

دفتر دوم : تجزیه ی بحرین

چاپ اول : ۱۳۸۶

۲۹۲ صفحه – ۳۲۰۰۰ تومان

 

02

 

 

دفتر سوم : تجزیه ی  کردستان و میان رودان

چاپ دوم : ۱۳۸۹

۵۰۴ صفحه – ۳۵۰۰۰ تومان

 

03

 

دفتر چهارم : تجزیه ی  قفقاز

چاپ دوم : ۱۳۹۰

۳۷۴ صفحه – ۳۰۰۰۰ تومان

 

04

 

 

دفتر پنجم : تجزیه ی سرزمینهای خاوری : افغانستان ، سیستان ، فرارود ، خوارزم

چاپ اول : ۱۳۸۸

۲۸۰ صفحه – ۲۵۰۰۰ تومان

 

06

 

 

دفتر ششم : تلاش برای وحدت

چاپ اول : ۱۳۸۹

۲۳۸ صفحه – ۲۵۰۰۰ تومان

 

05

ناشر : تهران – انتشارات سمرقند – تلفن : ۸۸۳۱۴۶۱۲

برای خرید تلفنی این مجموعه ی شش جلدی با شماره ی ۰۹۱۲۷۳۳۴۲۶۶ تماس بگیرید

تا کتاب خریداری شده با پست یا پیک برای شما فرستاده شود . 

نظر شما