۱۸ - اردیبهشت - ۱۳۹۲


۱. قاصد روزان ابری (بررسی شعر شاملو، نیما، سهراب سپهری و فروغ فرخزاد)/ نوشته کاظم سادات اشکوری
۲. شعر امروز را چگونه بخوانیم؟/ نوشته کاظم سادات اشکوری
۳. تربیت دینی در آیینه شاهنامه فردوسی/ نوشته علی محمد آقاعلیخانی
۴. جامعه شناسی در گلستان سعدی / پژوهش امید علی احمدی
۵. اقتصاد برای همه/ لستر تارو/ ترجمه علی طالع
۶. ناسیونالیسم ایرانی/ نوشته هوشنگ طالع
۷. فدرالیسم در جهان سوم/ نوشته محمدرضا خوبروی پاک (دوره دو جلدی)
۸. پان ترکیسم (ایران و آذربایجان)/ نوشته محمدرضا محسنی
۹. ریشه های کمونیسم روسی و مفهوم آن/ نوشته نیکلای بردیایف/ ترجمه عنایت الله رضا/
۱۰. آهنگ گام ها / نوشته دکتر محمدرضا عاملی تهرانی
۱۱. خرد. حقیقت. مدرنیته. (چند گفتگو با اصغر دادبه، فریدون مجلسی، علیرضا رجایی، عبدالحمید ضیائی، علی فردوسی)/ محمد صادقی
۱۲. آذربایجان و اران/ نوشته عنایت الله رضا
۱۳. آران، نه آذربایجان، ترک زبان نه ترک نژاد/ نوشته کیکاووس هومان
۱۴. تاریخ ایران کهن/ نوشته هوشنگ طالع
۱۵. مطالعاتی درباره تاریخ، زبان و فرهنگ آذربایجان/ نوشته فیروز منصوری (دوره دو جلدی)
۱۶. جهان نمای تاریخ ایران (مجموعه نقشه های تاریخی همه دوره های تاریخ ایران، از هخامنشیان تا امروز، چهار رنگ با کاغذ گلاسه)/ پژوهش هوشنگ طالع
۱۷. روز سی تیر، میدان بهارستان/ هوشنگ طالع
۱۸. چکیده تاریخ تجزیه ایران/ نوشته هوشنگ طالع
۱۹. تاریخ تجزیه ایران: دفتر اول (تلاش نافرجام برای تجزیه آذربایجان)/ نوشته هوشنگ طالع
۲۰. تاریخ تجزیه ایران: دفتر دوم (تجزیه بحرین)/ نوشته هوشنگ طالع
۲۱. تاریخ تجزیه ایران: دفتر سوم (تجزیه کردستان و میان رودان)/ نوشته هوشنگ طالع
۲۲. تاریخ تجزیه ایران: دفتر چهارم (تجزیه قفقاز)/ نوشته هوشنگ طالع
۲۳. تاریخ تجزیه ایران: دفتر پنجم (تجزیه مرزهای خاوری: سیستان، افغانستان، خوارزم)/ نوشته هوشنگ طالع
۲۴. تاریخ تجزیه ایران: دفتر ششم (تلاش برای وحدت)/ نوشته هوشنگ طالع
۲۵. گوشه های پنهان توطئه برای تجزیه مهاباد/ نوشته هوشنگ طالع و پیمان حریقی
۲۶. جایگاه سیاسی غلامان در تاریخ ایران / پژوهش بشرا دلریش
۲۷. جشن های ایرانی/ نوشته پرویز رجبی
۲۸. فرمان کورش هخامنشی/ پژوهش احمد نوری
۲۹. نوروز، جشن آریایی/ نوشته احمد نوری
۳۰. تولیپ (رمان)/ نوشته رومن گاری/ ترجمه کاظم سادات اشکوری
۳۱. مسافر (رمان)/ نوشته ژولین گرین/ ترجمه کاظم سادات اشکوری
۳۲. فقط سه دقیقه (داستانهای کوتاه سه دقیقه ای)/ گردآوری علی محمد آقا علیخانی
۳۳. افسانه های دهستان برزرود (با تصویرسازی های قباد شیوا)/ پژوهش کاظم سادات اشکوری
۳۴.  افسانه های دهستان اشکور (با تصویرسازی های قباد شیوا)/ پژوهش کاظم سادات اشکوری
۳۵ . افسانه هایی از شمال ایران، از قوچان تا ماکو (با تصویرسازی ها قباد شیوا)/ پژوهش افشین نادری
۳۶. می خواهم بچه هایم را قورت بدهم (برنده جایزه های ادبی خورشید، ایوار و نیما یوشیج)/ سروده ی رویا زرین
۳۷. به خاطر دنیای جدید/ سروده ی رویا زرین
۳۸. پژوهشی در سه روستای شمال ایران (حیدر آلات، نومل و مربو)/ پژوهش کاظم سادات اشکوری
۳۹. با غزل تا مکاشفات جنون / سروده ی احمد نادعلی
۴۰. من کبوتر تو نیستم / سروده ی زهرا حیدری

نشانی غرفه ی انتشارات  های سمرقند – آرتامیس – هزارکرمان  در بیست و ششمین  نمایشگاه  بین المللی کتاب تهران  : نمازگاه تهران – سالن شبستان – راهروی ۲۰ – غرفه ی۳۶

 زمان نمایشگاه  : ۱۱ تا  ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ 

ساعت کار نمایشگاه : ۱۰ بامداد تا ۸ پس از نیمروز

 

 

نظر شما