۲۱ - دی - ۱۳۹۸
نوشتۀ : دکتر میلاد عظیمی


این را دیگر کجای دلمان بگذاریم. درد مرگ فجیع تعدادی از هموطنان عزیز و مظلوم‌مان یک‌طرف، و رنج بی‌دردی عده‌ای که همه چیز را سیاسی می‌بینند و بر مبنای سود و زیان‌های دنیای سیاست ارزیابی می‌کنند طرف دیگر.
آنهایی که از همان لحظه که احتمال سقوط هواپیما به دلیلی غیر از نقص فنی مطرح شد ، روی ترش کردند و اشتلم کردند که این جنگ روانی دشمن غدار است. فلان دلیل و بهمان علت خنک را تراشیدند که این احتمال را نامعقول جلوه بدهند . یک لحظه با خود نیندیشیدند که ممکن است این احتمال درست باشد. دیگران را به شتابزدگی و عدول از نظر متخصصان متهم کردند اما خود صبر نکردند تا متخصصان حادثه را بررسی کنند و نظر بدهند. با اطمینان ابراز نظر قطعی کردند و دیگران را متهم و تهدید کردند.

سیاست‌زدگی پرده‌ای بر چشم خرد و انصاف ما افکنده است. دل‌هایمان را سخت کرده است. خدا بر دل داغ‌دیدگان رحمت خود را بباراند.

خدا محافظ ایران باشد.

به نقل از کانال نور سیاه ( یادداشت های ایران شناسی میلاد عظیمی)

 

نظر شما