۱۶ - دی - ۱۳۹۸


به نام خدا

شهید سردار قاسم سلیمانى همچون آرش کمانگیر در راه دفاع از تمامیت ارضى و استقلال و امنیت ملى جان شیرین در چلۀ کمان حادثه نهاد و عزتمند و سرافراز و سبکبار به سوى معبود شتافت.

اینک ما ملت ایران در زمانه اى زندگى مى کنیم که تصمیم ها را سران قدرت هاى مالى و اقتصادى مى گیرند و در جهانى به سر مى بریم که فرهنگ و جان و مال و ناموس و تمامیت ارضى و استقلال کشورها فداى غارتگرى مالى و اقتصادى مى شود. و در دورانى هستیم که رسانه هاى جهانى تطهیرکنندگان و شویندگان دست هاى پلید آغشته به خون سرمایه داران جنگ طلب فراملیتى هستند. رسانه هایى که با نشاندن خبر به جاى تحلیل و با جایگزین کردن هوچیگرى به جاى دانش و اطلاعات سیاسى توانسته اند با سر و صداى کرکننده هر حادثۀ خونبار و هر فاجعۀ انسانى را واژگونه جلوه و جلا دهند. رسانه هایى که عصاى دست جهانخواران شده اند و هر نظم و نظامى که علیه سرمایه دارى جهانخواره شکل گرفته باشد را در هم مى نوردند و سرمایه هاى انسانى و ملى آنان را یکشبه مورد تهاجم و ترور ناجوانمردانه قرار مى دهند.

اما تاریخ مقاومت هاى انسان ها در ایران و در سراسر جهان در برابر خودکامگى و جباریت به ما امید مى دهد. آرى، ایران ما خاکى انسان ساز و اسطوره پرور دارد. در تمامى اعصار بزرگانى چون آرش کمانگیر و قاسم سلیمانى مى پروراند؛ سردارانى که جان شان را در چلۀ کمان حادثه مى گذارند و از امنیت و تمامیت و استقلال میهن در برابر زور و زورگویان دفاع مى کنند.

ضمن محکوم کردن این اقدام تروریستی حاکمیت آمریکا در زیرپا گذاشتن کنوانسیون های بین المللی (و نقض حاکمیت ملی عراق)، یادآور می شویم که لازمۀ انسجام ملی در مقابل دشمنان ایران، مدارای هرچه بیشتر حاکمیت با ملت شریف ایران است. سردار سلیمانى نمونۀ بارز این مداراجویی و تعامل بود. مسئولان کشور باید به نارضایتی های رو به افزایش مردم توجه کرده و برای رفع بحران های سیاسی و اقتصادی کشور اقدام عاجل به عمل آورند.
اگرچه این یک ضایعۀ دردناک ملی است، ولی خویشتنداری و استفاده از حربۀ گفتمان و دیپلماسى ضرورت مبارزه در این لحظات حساس می باشد.

فهرست نام ها :

کاظم آذین، ابراهیم اصغری منیر، قائد امینی، جعفر ایمان، عباس پور اظهری، عبدالرضا تاجیک، مجید تولایی، محمد جمادی، علی حسینی، مرجانه حق پسند، حسن خراطیان، محمد دادیزاده، فرید راضی، یونس رستمی، رضا رئیس طوسی، علی سرداری، محسن شریف زاده، مهرناز شهابی، محمد شهرستانکی، حسینعلی طاهرزاده، نورالدین غروی، محمدحسین غفارزاده، مهدی غنی، علی فرید یحیایی، مینو مرتاضی، توفیق مرتضوی پور، فرید مرجایی، میراسد مومنی، قدرت منصوری، لطف الله میثمی، مرتضی نیساری، اسماعیل یزدانی.

برگرفته از : پایگاه ملی – مذهبی

نظر شما