۲۳ - آبان - ۱۳۹۸


زنان پیشگام

نوشتۀ : جواد لگزیان

چاپ اول : ۱۳۹۸

۱۵۰ صفحه – ۲۵۰۰۰ تومان

ناشر : انتشارات آواز

شماره تلفن مرکز پخش : ۶۶۴۰۲۵۷۱ و ۶۶۹۷۰۴۷۳

در کتیبۀ پشت جلد کتاب چنین می خوانیم :

« صفحات رسانه ها پر از مطالبی است دربارۀ ستارگان بی فروغی که معلوم نیست وجود یا عدم وجود آنها چه تاثیری در زندگی میلیاردها انسان دیگر دارد و مد مو و سایز کفش و رنگ چشم آنها چه رازی از هستی می گشاید. تنها شاخص این ستاره ها، درآمدهای میلیونی آنها است که آنها را از انبوه مردمان بر باد رفتۀ فرودست متمایز می کند؛ چرا که وقتی آن فرودست نگونبخت با تعجب و حسرت به قیمت ها چشم می دوزد ، ستارۀ بی فروغ با لبخند، چک خرید جدیدترین ماشین اش را امضا می کند. اما و اما خورشیدهایی وجود دارند که با تابش یک اشعه، ستاره های مقوایی را برای همیشه بیرنگ می کنند ؛ چرا که این خورشیدها از انسانیتی فراموش شده حکایت دارند که به ابدیتی جاودانه هدایتگر است و از روشنایی می گویند و روشنا. کتاب زنان پیشگام ازین خورشیدها می گوید که تا ابد در ورای همه پست ها و مقام ها و مرزها می درخشند و نور می بخشند.
چقدر آگاهی بخش و درس آموز که همۀ این زنان پیشگام در نقاط مختلف زمین برای نابودی فقر و گسترش زیبایی و زندگی ضد برند، علیه سلبریتی و در برابر امپریالیسم صف آرایی رهایی بخش دارند. »
با مطالعۀ کتاب زنان پیشگام دربارۀ

ایندیرا گاندی : خانم نخست وزیر، خستگی ناپذیر

بی نظیر بوتو : طلوع بی نظیر یک رویا

اوا پرون : یک اسطورۀ مدرن آرژانتینی

مین جین لی : تصویرگر اصیل یک زن قهرمان

دُمیتیلا باریوس دوچونگارا : کلاس سیار آگاهی

فرمانده رامونا : چریک مذاکره ، قانونگذاری و مدرسه سازی

وانگاری ماآتای : کاشت درخت یعنی نبرد با فقر و استعمار

ایزابل آلنده : طنین صدای یک رئیس جمهور فراموش نشدنی

جین آستین : تصویرگر پیچیدگی های ازدواج زیر سایۀ اقتصاد

خواهران برونته : رمانتیک های رهایی بخش

نائومی کلاین : ضد برند، علیه سلبریتی

آنجلا دیویس : هم آکادمیک ، هم انقلابی

سیمون دوبووار : انعکاسی زیبا از نظریه و عمل

رزا لوکزامبورگ : ستایشگر زندگی و رهایی

بیشتر بدانیم.

نظر شما