بایگانی مربوط به دسته‌ی تیره‌های ایرانی

چرا کورش پدر ایران است ؟ ( گفتگوی دکتر علی علی بابایی درمنی با «هفته نامه ی امرداد»)
۲۱ - آبان - ۱۳۹۳
مسئولیت ایران و ایرانی در قبال کوبانی
۲۸ - مهر - ۱۳۹۳
نقدی بر یک نقد تحریف نگارانه ! ( بررسی ادعاهای بهمن کیهان بختیار در باره ی ریشه های گویش بختیاری )
۲۴ - مرداد - ۱۳۹۳
اقوام ایرانی و ماجرای هویت واحد ملی ( گفتگوی احسان هوشمند با دکتر حمید احمدی )
۲۹ - فروردین - ۱۳۹۳
روایت ایرانی فاجعه ی حلبچه ( همایش ورجاوند ۵ )
۳ - فروردین - ۱۳۹۳
بازماندگان ایرانیان مهاجر دوره ی ساسانی به ژاپن
۱۱ - بهمن - ۱۳۹۲
د‌یپلماسی علمی میان ایران و کرد‌ستان عراق
۲۰ - اسفند - ۱۳۹۱
کوشش برای دستیابی به « همدلی ملی ایرانیان » ( گفتگوی مهدی خاکی فیروز با دکتر محمدرضا خوبروی پاک )
۱۷ - دی - ۱۳۹۱
نگاه محلی، نگاه جهانی ۱
۲۵ - مهر - ۱۳۹۱
ایران ِ مظلوم
۲۴ - مهر - ۱۳۹۱