بایگانی مربوط به دسته‌ی اندیشه

طرح تدریس گویش های محلی : پله ی اول برای تجزیه ی ایران
۸ - اسفند - ۱۳۹۳
نگاهی به ادعاهای یک اوراقچی کردنما ( نقدی بر گفتگوی شاهد علوی در گفتگو با پایگاه «تقاطع» با عنوان « ناگزیر از اوراق کردن ممیزه‌های هویت ملی فارس‌محور هستیم !» )
۱۷ - بهمن - ۱۳۹۳
خسرو روزبه، اسطوره ی حزب توده
۱۴ - شهریور - ۱۳۹۳
دکانِ خالیِ خودباختگی ( بررسی دیدگاه های مراد فرهادپور در باره ی جایگاه اندیشه و فلسفه در ایران )
۱۰ - مرداد - ۱۳۹۳
گزارش هشتمین همایش ملی و مستقل حقوق ایران در دریای مازندران ( کاسپیان )
۳ - خرداد - ۱۳۹۳
جنگیدن با هویت آریایی کردها ، مهم‌ترین بعد سیاست حکومت بعثی عراق
۴ - فروردین - ۱۳۹۳
گزارش «دومین کنفرانس حقوق بین الملل تهران درباره ی جنایات هسته ای»
۲۱ - دی - ۱۳۹۲
نقد و بررسی پژوهش های مورخان شوروی در حوزه ی تاریخ ایران باستان
۱۱ - آذر - ۱۳۹۲
دولت‌های نئوپاتریمونیال ( فرمانروایی موروثی ) و انقلاب‌های عربی
۳۱ - شهریور - ۱۳۹۲
درس هایی که اوضاع مصر به خاورمیانه می آموزد
۱۳ - مرداد - ۱۳۹۲