بایگانی مربوط به دسته‌ی ادبیات

گزارشی از یک جنگ در حلب ، از زبان فردوسی
۲۷ - آذر - ۱۳۹۵
برف ( شعری از کمال الدین اسماعیل )
۱۹ - آذر - ۱۳۹۵
شما پل بزنید !
۱۸ - خرداد - ۱۳۹۵
خلیج فارس
۱۰ - اردیبهشت - ۱۳۹۵
ما  زنده  بر  آنیم 
۲۹ - اسفند - ۱۳۹۴
اسفندگان
۲۹ - بهمن - ۱۳۹۴
بیست و یکم آذر
۱۹ - آذر - ۱۳۹۴
چکامه ی آذربایجان
۱۸ - آذر - ۱۳۹۴
من، ملیحه و شعر فرانو ( گفتگوی بهزاد  اسپیدکار با  اکبر  اکسیر ، شاعر و طنزپرداز  آستارایی )
۲۰ - آبان - ۱۳۹۴
کودک کوبانی
۲۳ - آذر - ۱۳۹۳