بایگانی مربوط به دسته‌ی هویت ایرانی

مانند آب برای ماهی (استقبالی برای سخنان استاد جواد طباطبایی ، در « دومین سمپوزیوم مناسبات فرهنگی، تاریخی و اجتماعی ایران و قفقاز»)
۱۵ - بهمن - ۱۳۹۴
ایران‌ستیزی علم ایران‌شناسی را به محاق برده است ! ( ایران شناس ژاپنی در گفت وگو با خبرگزاری میراث فرهنگی )
۱۶ - دی - ۱۳۹۴
نیرومندبودن هویت ایرانی : اساس امنیت ملی
۲۲ - آبان - ۱۳۹۴
گزارش سمینار بزرگ علمی «مرزهای جغرافیایی قفقاز در گذر تاریخ» (بخش هفتم)
۳۰ - فروردین - ۱۳۹۴
گزارش سمینار بزرگ علمی «مرزهای جغرافیایی قفقاز در گذر تاریخ» (بخش ششم)
۲۸ - فروردین - ۱۳۹۴
گزارش سمینار بزرگ علمی « مرزهای جغرافیایی قفقاز در گذر تاریخ » (بخش پنجم)
۲۱ - فروردین - ۱۳۹۴
گزارش سمینار بزرگ علمی « مرزهای جغرافیایی قفقاز در گذر تاریخ » (بخش چهارم)
۱۱ - فروردین - ۱۳۹۴
گزارش سمینار بزرگ علمی « مرزهای جغرافیایی قفقاز در گذر تاریخ » ( بخش سوم )
۱۱ - فروردین - ۱۳۹۴
گزارش سمینار بزرگ علمی « مرزهای جغرافیایی قفقاز در گذر تاریخ » (بخش دوم)
۲۱ - آذر - ۱۳۹۳
کوبانی در قلب هر ایرانی
۱۵ - آذر - ۱۳۹۳