بایگانی مربوط به دسته‌ی نگاه روز

آیا واژه ی « آذری » به معنی « ترک » است ؟
۲۱ - دی - ۱۳۹۷
چهره ی احمدرضا دالوند ، به قلم یکی از شاگردان او
۲۰ - آذر - ۱۳۹۷
سردار نقدی و کوروش بزرگ
۱۱ - آذر - ۱۳۹۷
بدرودگفتن نگاهبان زیستگاه ها با جانوران بی پناه (طرح روز )
۱ - آبان - ۱۳۹۷
پنجاه – شصت ساله های امروز !
۲۰ - مهر - ۱۳۹۷
همسویی و  هواداری آشکار رسانه های پارسی زبان بیگانه با  گروهک های تجزیه طلب
۳ - مهر - ۱۳۹۷
ما ایرانیان ، برای میهن خود چه می کنیم ؟
۱۴ - شهریور - ۱۳۹۷
پایان مشروطه ، از نگاه آموزگار بزرگ خردگرایی نوین ایرانی
۱۴ - مرداد - ۱۳۹۷
همه با هم برابرند ؛ اما … (کاریکاتوری از آوی کاتص)
۵ - مرداد - ۱۳۹۷
پیامدهای گل به خودی ایران ، در جام جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین 
۲۶ - خرداد - ۱۳۹۷