بایگانی مربوط به دسته‌ی نگاه روز

اعتماد اجتماعی، رضایتمندی عمومی و مصالح ملی (چه عواملی در خدشه‌دارشدن اعتماد عمومی در ماجرای مهسا موثر بود؟)
۱۲ - مهر - ۱۴۰۱
اصرار بر سیاستی مساله ساز
۲۹ - شهریور - ۱۴۰۱
طراحی افق‌های تازه در روابط با اقلیم کردستان عراق
۲۸ - شهریور - ۱۴۰۱
ضرورت ارزیابی سیاست‌های ایران در عراق
۲۸ - شهریور - ۱۴۰۱
انتقال آب بیجار گروس به همدان و چند پرسش
۲۸ - شهریور - ۱۴۰۱
برنامۀ هفتم توسعه و مسائل پیش‌ روی کشور
۲۸ - شهریور - ۱۴۰۱
درخواست از مسئولان آذربایجان غربی و وزارت کشور
۲۰ - شهریور - ۱۴۰۱
سی‌صد و امیدآفرینی ملی
۱۲ - مرداد - ۱۴۰۱
سخنی با مسئولان (در سوگ دانشمند برجستۀ فیزیک، دکتر «محمدرضا ستاره»)
۱۲ - مرداد - ۱۴۰۱
کوچ اجباری عشایر؛ آسیب ها و الزامات
۲۲ - تیر - ۱۴۰۱