بایگانی مربوط به دسته‌ی نمایشگاهها و بازارهای فرهنگی

برپایی سیزدهمین نمایشگاه کتاب تبریز – ۱۳۹۴
۱۰ - مهر - ۱۳۹۴
برگزاری دوازدهمین نمایشگاه کتاب « یاد یار مهربان – ۱۳۹۳ » با ۱۹۰۰۰ عنوان کتاب
۲ - بهمن - ۱۳۹۳
برگزاری «پنجمین نمایشگاه ناشران دانشگاهی» با ۵۰۰۰۰ عنوان کتاب
۲۴ - آبان - ۱۳۹۳
برگزاری نمایشگاه کتاب « یاد یار مهربان » با ۲۰۰۰۰ عنوان کتاب
۱ - آذر - ۱۳۹۲
فروش ۱۶۰۰۰ عنوان کتاب در نمایشگاه نوروزی کتاب « یاد یار مهربان »
۱۱ - اسفند - ۱۳۹۱
نمایشگاهی از سه هزار عنوان کتاب خارجی تازه
۲۵ - دی - ۱۳۹۱
بیست و ششمین بازارچه ی خیریه ی رعد ( ۱۴ تا ۱۷ آذرماه ۱۳۹۱ )
۱۵ - آذر - ۱۳۹۱
نمایشگاه منتخب آثار و رونمایی کتاب نقاشی های حسین محجوبی
۷ - آبان - ۱۳۹۱
بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، چشم به راه کتابخوانان
۲۶ - مهر - ۱۳۹۱
کتاب های تاریخ هخامنشی در بازار کتاب ایران – ۳
۲۶ - مهر - ۱۳۹۱