۲۶ - آبان - ۱۳۹۶
نوشته ی : عقاب علی احمدی


در پی اعتراض های گسترده ی مردم افغانستان و ایران و تاجیکستان و اهل قلم این کشورها در برابر دگرگون کردن نام « زبان فارسی » به « زبان دری » در صفحه ای از رسانه ی دزدان دریایی ، موسوم به بی . بی. سی میزگردی با شرکت دکتر عبدالحی خراسانی ، از استادان زبان فارسی و دکترمحمدعثمان تره کی ، حقوقدان پشتون و  از هواداران تغییر نام زبان فارسی برگزار شد .

در این میزگرد که از شبکه ی ماهواره ای بی .بی. سی پخش شد ، مهدی پرپنچی گرداننده ی میزگرد در آغاز شگفتی خود از چنین اعتراض دامنه داری را ابراز کرد . دیگر اینکه با بهانه هایی مانند این که « در گذشته هم در چند رسانه زیان فارسی افغانستان را « دری » نامیده اند ، اما اعتراضی به آن نشده بود » کوشید، انگیزه ی بی. بی. سی را تنها منظم کردن و علمی کردن کار نامیدن این زبان بداند ! در ادامه، پرپنچی با عوامفریبی از دکترخراسانی پرسید: « اگر در افغانستان از  کسی بپرسند نام زبان شما چیست ، چه پاسخ می دهد ؟ » اما در برابر پاسخ دکتر خراسانی که گفت « زبان فارسی » ، گفت : « اما من در افغانستان چیز دیگری شنیدم . » دکتر خراسانی در برابر این ادعا گفت : « این که شما این پرسش را از چه کسی و در کجا پرسیده باشید ، محل تامل است . »

دکتر عبدالحی خراسانی

دکتر عبدالحی خراسانی

محمدعثمان تره کی اما در سخنان خود مدعی شد که «زبان دری » از «زبان فارسی» جدا است و  کار بی. بی.سی را  کاری در راستای «احیای هویت مستقل فرهنگی و زبان افغانستان » ؟؟!!! دانست . او بر کوشش برای جداکردن فارسی افغانستان از فارسی ایران تاکید کرد . او گفت همانطور که هنگام نام نویسی در شبکه های اجتماعی از کاربر انگلیسی زبان پرسیده می شود ، به زبان انگلیسی آمریکایی یا انگلیسی جزیره ای سخن می گوید ، ما هم در افغانستان زبان مان جدا از زبان ایران است !

دکتر محمدعثمان  تره کی

دکتر محمدعثمان تره کی

در برابر ، دکتر خراسانی در سخنانی گفت : « هویت ما از زمانی شکل گرفت که رودکی به فارسی شعر سرود . » او در بخش دیگری از سخنان خود گفت : « آنچه در پنج کشور جهان ایران ، افغانستان ، تاجیکستان ، سمرقند و بخارا [ازبکستان] و کاشغر [غرب چین] ابزار ارتباط  میان مردم و ارتباط آنها با چهار کشور است ، «زبان فارسی » نام دارد . » دکتر خراسانی با نام بردن از کتاب « تاریخ زبان فارسی» [۱] ، نوشته ی دکتر پرویز ناتل خانلری گفت ، ما دانش خود در باره ی زبان فارسی و گویش ها و ویژگی های آن را از راه چنین کتاب هایی به دست می آوریم . در ادامه او افزود : « پهنه ی زبان فارسی مرزهای سیاسی را به رسمیت نمی شناسد . شما [بی .بی. سی ] با این کار دارید زبان و تمدن و فرهنگ را تقسیم می کنید … واژه ی « دری » همیشه صفت زبان فارسی بوده است . »

***

در پاسخ نویسنده ی این میزگرد و مهدی پرپنچی و مدیران بی. بی. سی ناگزیر از یادآوری چند نکته هستیم :

۱.در سال گذشته از سوی یکی از متحدان سنتی دولت انگلستان به نام عربستان سعودی که با همت لورنس عربستان ، مامور مخفی دولت انگلستان بر نقشه ی جهان پدیدار شده است ، پول هنگفتی برای خریدن رای نمایندگان مجلس تاجیکستان جابجا شد تا نام «زبان فارسی تاجیکی» را در کشوری که برخاستگاه شاعر فارسی زبان و ایرانی تبار کهن ، رودکی است به «زبان تاجیکی » برگردانده شود . در  سال جاری نیز  بی.بی.سی به نیابت از سوی انگلستان محمدعثمان  تره کی پشتون را ، که پیشینه ی دیرپایی در دشمنی با ایرانیان و زبان فارسی دارد ، برای نظردادن درباره ی نام «زبان فارسی» و  گرفتن تایید از زبان او  ، به این میزگرد دعوت کرده است !

۲.ما از پیشینه ی سیاست های انگلستان از زمان بیرون رفتن پرتغالی ها و ورود انگلیسی ها به منطقه ی ایران ( خاورمیانه ی بعدی » آگاه هستیم و می دانیم که جداشدن دوسوم از خاک ایران از پیکر آن با دسیسه های دولت دزدان دریایی که با به اسیری درآوردن و چپاول نیمی از جهان، نام خنده آور « امپراتوری بریتانیا » را بر خود نهاده است ، و سلاح دولت راسپوتینی روسیه انجام شده است . کار  بی.بی.سی در « دری » نامیدن «زبان فارسی » در ادامه ی همان تجزیه ی سیاسی دو سده ی گذشته است . اینکه بی .بی.سی برای تجزیه ی فرهنگی چندباره ی ایران دست به کار شده ، بخشی از برنامه ی مشترک دولت انگلستان و دولت روسیه است که در دو سده ی گذشته به دنبال اختراع چیزهایی چون «خلق » ، « قوم » و به تازگی ،«ملیت » های ایرانی برای انکار مفهومی به نام «ملت ایران» بوده اند .

مهدی پرپنچی

مهدی پرپنچی

۳.اگر به راستی مهدی پرپنچی و نویسنده ی این میزگرد برای آگاهی از اعتبار پدیده ها جویای دیدگاه توده ی مردم ( تو بخوان : عوام جهان) هستند ، بد نیست برای آگاهی از دیدگاه ملت های جهان در باره ی دولت انگلستان دست به نظرسنجی جهانی بزنند تا جایگاه این دسته ی تبهکار را در نزد جهانیان بدانند . راست آن است که در انگلستان نمایشنامه نویسی چون شکسپیر بوده ؛ فیزیکدانی چون نیوتن نیز انگلیسی است ؛ داستان نویس کوه پیکری چون تامس هاردی نیز در انگلستان به گنجینه ی ادبیات جهان افزود – چنان که هنرمند آزادیخواهی چون اورول . این نه تنها برای انگلیسیان که برای جهانیان افتخاری بود که دیدند فیلسوفی عدالتخواه چون برتراند راسل [۲] ، برای محکومیت دولتی چون دولت آمریکا به سبب جنایاتش در ویتنام دادگاه نمادین برپا کرد ؛ اما در انگلستان چیزی دیگر هست که « راهبرد راهزنانه در رابطه با جهان » نام دارد که شیوه ی رفتار انگلستان و سیاست خارجی آن را شکل می دهد و برای دریافت دقیق آن، باید به تفاوت میان رفتار لرد لوئیس مونت باتن [۳] و رفتار افسران انگلیسی استخدام شده به وسیله ی دولت ایران در جنگ اصلاندوز نگریست .

لرد لوئیس مونت باتن ، در کنار مهاتما گاندی

لرد لوئیس مونت باتن ، در کنار مهاتما  گاندی

نمی دانم چرا با دیدن این میزگرد ، به یاد نورمحمد تره کی [۴] ، افتادم ؟

                                                                                                                                            ۲۶  آبان  ۱۳۹۶ 

پی نوشت ها :

 1. ناتل خانلری ، دکتر پرویز . تاریخ زبان فارسی . تهران ، انتشارات نشر نو ، (ویرایش تازه ) ، چاپ دهم ، ۱۳۹۵ .
 2. ریاضیدان ، فیلسوف ، فعال ضدجنگ که به خاطر فعالیت‌های ضدجنگ در روزهای جنگ جهانی اول از دانشگاه اخراج و برای پنج ‌ماه زندانی شد. از اقدامات صلح طلبانه بعدی راسل می‌توان به راه انداختن کمپینی بر ضد آدولف هیتلر، انتقاد از استبداد و خفقان در شوروی، اعتراض علیه مداخله ی دولت ایالت های متحد آمریکا در جنگ ویتنام و تأسیس «انستیتوی دفاع از صلح » در سال ۱۹۶۳ اشاره کرد .
 3. آخرین نایب السلطنه ی انگلستان در هندوستان که چند روز پس از اعلام استقلال هندوستان و اینکه رهبران جنبش استقلال هندوستان دریافتند توانایی اداره ی هندوستان را ندارند ، به پیشنهاد آنها و از سوی دولت استقلال مسئولیت اداره ی دولت هندوستان را پذیرفت . در واقع او در مقام کارگزار دولت استقلال هند در سال های نخست استقلال هندوستان ، با رفتار خود ، به نمادی تمام عیار از وفاداری و امانتداری در پست تازه ی خود تبدیل شد . او سرانجام با بمب گذاری ارتش آزادیخواه ایرلند در قایق تفریحی اش کشته شد.
 4. رئیس جمهور دولت کودتایی اردیبهشت ۱۳۵۶ و دست نشانده ی اتحاد جماهیر شوروی

 

نقشه ای از ایران دوران قاجار که در آن می توان دست اندازی های روسیه ی تزاری و انگلستان و مرزکشی های ساختگی بر اساس قراردادهای استعماری را دید .

نقشه ای از ایران دوران قاجار که در آن می توان دست اندازی های روسیه ی تزاری و انگلستان و مرزکشی های ساختگی بر اساس قراردادهای استعماری را دید .

۲ نظر

 1. نفیسه می‌گوید،

  درود .
  سپاس از شما ، جناب عقاب علی احمدی . درود بر شرف و ایرانی بودنت که در راستای آگاهاندن بدون هر گونه چشمداشت هستید . درود بی پایان .

  ارسال شده در تاریخ آبان ۲۷ام, ۱۳۹۶ در ساعت ۱۰:۵۴ ق.ظ

 2. عقاب علی‌احمدی می‌گوید،

  از ابراز لطف شما ، بانوی گرامی سپاسگزارم .

  ارسال شده در تاریخ آبان ۲۷ام, ۱۳۹۶ در ساعت ۵:۱۱ ب.ظ

نظر شما