۲۲ - آبان - ۱۳۹۵


این کاریکاتور « ژنرال کلینتون » را با مدال‌های افتخارآمیزش که کنایه از اقدامات وی طی این چند سال است ، نشان می‌دهد.

این کاریکاتور « ژنرال کلینتون » را با مدال‌های افتخارآمیزش که کنایه از اقدامات وی طی این چند سال است ، نشان می‌دهد.

 

 

این کاریکاتور، ترامپ و کلینتون را در حالی نشان می‌دهد که برای جذب نظر ذی‌نفوذان صهونیستی پشت پرده، چکمه های اسرائیل صهیونیستی را می لیسند. ترامپ می‌گوید: «من عاشق اسراییلم» و کلینتون می‌گوید: «من بیشتر».

این کاریکاتور، ترامپ و کلینتون را در حالی نشان می‌دهد که برای جذب نظر ذی‌نفوذان صهونیستی پشت پرده، چکمه های اسرائیل صهیونیستی را می لیسند. ترامپ می‌گوید: «من عاشق اسراییلم» و کلینتون می‌گوید: «من بیشتر».

 

 

کاریکاتور، برنی سندرز را در حالی نشان می‌دهد که تلاش می‌کند با یک مرد که نماد رسانه‌هاست ، سخن بگوید ؛ اما گوش‌های رسانه کاملا مشغول ترامپ و کلینتون است و برنی را اصلا به حساب نمی‌آورد. سندرز از او می‌پرسد: « چرا من احساس می‌کنم که شما اصلا مرا نمی‌شنوی؟ »

کاریکاتور، برنی سندرز را در حالی نشان می‌دهد که تلاش می‌کند با یک مرد که نماد رسانه‌هاست ، سخن بگوید ؛ اما گوش‌های رسانه کاملا مشغول ترامپ و کلینتون است و برنی را اصلا به حساب نمی‌آورد. سندرز از او می‌پرسد: « چرا من احساس می‌کنم که شما اصلا صدای مرا نمی‌شنوی ؟ »

نظر شما