۱۱ - دی - ۱۳۹۴
انجمن پایشگران حامی محیط زیست


 

 

Plastic  Bag

برای نگاهبانی از محیط زیست در برابر آلودگی با پلاستیک ، از کیسه های خرید پارچه ای استفاده کنیم .

نظر شما