۹ - آذر - ۱۳۹۱
عقاب علی احمدی


دوفصلنامه پایاب ، شماره ۲۴

 بهار و تابستان  ۱۳۹۰

۱۵۴ صفحه  – قیمت :  ۲۵۰۰ تومان

شماره بیست  و چهارم دوفصلنامه  پایاب  که تصویر مجید دانش آراسته ، داستان نویس معاصر بر روی جلد آن دیده می شود ، در یازده بخش تدوین شده است :

۱. یادداشت ،  به قلم محمدرضا مدیحی

۲. یک چهره : با داستان های « دوستان » ، « آن دنیا » ، « بلوکی ها » و « چگونه کبلایی تیمسار شد »  از مجید دانش آراسته  به همراه چند دیدگاه و نقد در باره او با نام های : ۱. « آدم بی رویا » از پرویز حسینی ۲. « جهان داستانی مجید دانش آراسته » از محمود راجی ، ۳. « جایگاه مخاطب » از محمود طیاری ، ۴. « نگاهی به تلواسه های تلخ » از محمدرضا مدیحی

۳. تهران ، نوشته سیدعبدالله انوار

۴. داستان : با داستان های « مادربزرگ » از منصور آذرنوش ، « زیبایی » از محمود راجی ، « من کاغذی نیستم » از احسان کشاورزیان ، « رجل مشروطه » از محمد کلباسی

۵. شعر  با سروده هایی از : هرمز احمدی ، مریم اسحاقی ، محمد اسدیان ، عظیم خلیلی ، کاظم سادات اشکوری ، حبیب شوکتی ، پریناز صور اسرافیل ، شهرام عدیلی پور ، رضا قنبری ، سعدی گلبیانی ، محمدرضا مدیحی ، اقبال معتضدی ، فواد نظیری ، سیروس نوذری

۶. ترجمه ی شعر : ۱. برگردان هشت شعر از سروده های ایلیا فابیان ، از راکله ونتورین ، ۲. برگردان شعر یوزپلنگ سروده  ی تد هیوز ،  از مینا دست غیب

۷. معرفی کتاب ، به قلم  محمد اسدیان

۸. نامه : نامه ای از اکبر رادی به مجید دانش آراسته

۹. نقد و نظر : «  آن روز … » از امین فقیری ، «حاشیه یی بر جنگ نویسی » از پرویز مسجدی ، « باران یکشنبه » از م. مهیار

۱۰. نمایش : برگردان نمایشنامه « کاتلین نی هولیهان » ، نوشته ویلیام باتلر ییتز ، از یدالله  آقاعباسی

۱۱. کارگاه نکته سنجی : پویا کوهستانی

نشانی دوفصلنامه پایاب :

تهران – صندوق پستی : ۷۵۱۴ – ۱۹۳۹۵ –  پایاب

شماره تلفن  : ۶۶۵۵۲۶۸۱  نمابر : ۶۶۵۵۲۶۸۲ – ۰۲۱

نشانی برای رایانامه ها Payab Mag@Gmail.com

نظر شما