۷ - آبان - ۱۳۹۱


نمایشگاه منتخب آثار و رونمایی کتاب نقاشی های حسین محجوبی

در ساعت ۱۶ روز هفتم آبان ماه ۱۳۹۱ ، در خانه هنرمندان ایران مراسم گشایش نمایشگاهی از آثار منتخب حسین محجوبی برگزار می شود . رونمایی از « کتاب نقاشی های حسین محجوبی » نیز بخشی از این مراسم است .

این نمایشگاه تا تاریخ ۱۴ آبان ماه از ساعت ۱۴ تا ۲۰ برای دیدار  هنردوستان بر پاست .

نشانی : تهران – خیابان طالقانی – خیابان موسوی شمالی – باغ هنر – خانه ی هنرمندان ایران

تلفن : ۸۸۳۱۷۴۵۴ – ۸۸۳۱۰۴۵۷

 

نظر شما