۲۷ - مهر - ۱۳۹۱


 

مجموعه آثار حسینعلی راشد

( سخنرانی های حسینعلی راشد در  برنامه شب های جمعه رادیو ایران  از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ )

با مقدمه هایی از  : دکتر مهدی محقق  و دکتر احمد مهدوی دامغانی

به کوشش : جعفر  پژوم

دوره هفت جلدی –  ۵۱۰۰  صفحه  –  ۱۴۰۰۰۰  تومان

ناشر : پارس کتاب – تلفن : ۶۶۹۶۳۱۳۲

 

نظر شما