۱۰ - اسفند - ۱۳۹۸


تصویری که با میکروسکوپ الکترونی از ویروس کرونا گرفته شده است .

آلودگی با ویروس کرونا که به بیماری کرونا در افراد آلوده می انجامد ، یکی از دشوارترین همه گیری های بیماری زای تاریخ معاصر است . از آنجا که دوره ی نهفتگی (کمون) این بیماری نزدیک به ۱۴ روز است و واگیری آن هم بسیار است ، این همه گیری شمار افراد آلوده و بیمار را به شدت در سرتاسر جهان افزایش داده است . در واقع فرد آلوده تا زمان پدیدارشدن نشانه های بیماری در او و آغاز جداسازی (قرنطینه ) و درمان وی ، می تواند افراد بسیاری ، از افراد خانواده ی خود تا همکاران و شهروندان ، را آلوده و بیمار کند . چنین است که مهار و سرکوب این بیماری در همه ی کشورهای جهان یک پروژه ی ملی است که همکاری «همه » ی مردم – آری ، همه ی مردم – را می خواهد .

در زیر بسته های آموزش برای گروه ها و نهادهای گوناگون اجتماعی را می توانید ببینید و با شیوه های پیشگیری از آلودگی به ویروس کرونا آشنا بشوید . برای دریافت پرونده ی پی .دی . اف هر بسته، روی نام آن کلیک کنید تا دانلود شده و در دسترس قرار گیرد :

پیشنهاد می شود ، در این روزهای بحرانی ، به جای گسترش شایعه های بی اساس که زیان همه ی کشور و ملت را در بر دارد ، آگاهی و اطلاعات درست را به هم میهنان خود برسانیم .

نظر شما