۶ - آبان - ۱۳۹۸در روز یکم آبان ماه ۱۳۹۸ ، در شب فرهنگی « کتیبۀ منشور حقوق بشر کوروش کبیر » که در تهران برپا شد ، از تمبرهای فاخر طلایی و نقره ای و بای متال که به افتخار کتیبۀ حقوق بشر کوروش کبیر منتشر شده است ، رونمایی شد .

نشانی پایگاه فروش اینترنتی این تمبرها :

https://www.niyaco.com

نظر شما