بایگانی مربوط به دسته‌ی اندیشه

تحریف تاریخ ایران با حمله به کورش و هخامنشیان
۲۰ - خرداد - ۱۳۹۵
تأثیر ‌ ‌‌‌فـرهنگ‌ و تمدن ایرانی بر کرانه‌های‌ سرزمین لبنان
۹ - اردیبهشت - ۱۳۹۵
گوبینو و قفقاز
۷ - بهمن - ۱۳۹۴
دگرگون کردن هویت ایران در تاریخ، جنایت عمدی است ! ( نگاهی به تعصبات ضدایرانی تاریخنویسان غربی در گفت و گو با استاد مرتضی ثاقب‌فر)
۸ - آبان - ۱۳۹۴
نگاهی به نقد خاورشناسیِ ادوارد سعید
۲۳ - خرداد - ۱۳۹۴
عذرخواهی از تاریخ ( گفتگوی سالار سیف الدینی با اوموت اوزکیریملی، روشنفکر ترک )
۴ - اردیبهشت - ۱۳۹۴
سیاست قفقازی امیرکبیر ( دو حکایت از امیرکبیر به قلم میرزا حسن خان جابری اصفهانی (انصاری) )
۸ - فروردین - ۱۳۹۴
طرح تدریس گویش های محلی : پله ی اول برای تجزیه ی ایران
۸ - اسفند - ۱۳۹۳
نگاهی به ادعاهای یک اوراقچی کردنما ( نقدی بر گفتگوی شاهد علوی در گفتگو با پایگاه «تقاطع» با عنوان « ناگزیر از اوراق کردن ممیزه‌های هویت ملی فارس‌محور هستیم !» )
۱۷ - بهمن - ۱۳۹۳
خسرو روزبه، اسطوره ی حزب توده
۱۴ - شهریور - ۱۳۹۳