بایگانی مربوط به دسته‌ی اندیشه

درد همان درد است و درمان هم ، همان درمان !
۴ - مهر - ۱۳۹۶
سخنرانی استاد دکتر عزت الله فولادوند در مراسم رونمایی کتاب « در جستجوی خرد و آزادی »
۲۰ - خرداد - ۱۳۹۶
تحول تاریخسازی در جمهوری آذربایجان
۲۹ - مرداد - ۱۳۹۵
تحریف تاریخ ایران با حمله به کورش و هخامنشیان
۲۰ - خرداد - ۱۳۹۵
تأثیر ‌ ‌‌‌فـرهنگ‌ و تمدن ایرانی بر کرانه‌های‌ سرزمین لبنان
۹ - اردیبهشت - ۱۳۹۵
گوبینو و قفقاز
۷ - بهمن - ۱۳۹۴
دگرگون کردن هویت ایران در تاریخ، جنایت عمدی است ! ( نگاهی به تعصبات ضدایرانی تاریخنویسان غربی در گفت و گو با استاد مرتضی ثاقب‌فر)
۸ - آبان - ۱۳۹۴
نگاهی به نقد خاورشناسیِ ادوارد سعید
۲۳ - خرداد - ۱۳۹۴
عذرخواهی از تاریخ ( گفتگوی سالار سیف الدینی با اوموت اوزکیریملی، روشنفکر ترک )
۴ - اردیبهشت - ۱۳۹۴
سیاست قفقازی امیرکبیر ( دو حکایت از امیرکبیر به قلم میرزا حسن خان جابری اصفهانی (انصاری) )
۸ - فروردین - ۱۳۹۴