دموکراسی و توسعه سد‌ راه تجزیه‌ طلبی است ! (گفت‌وگو با احسان هوشمند ، دربارۀ مسائل پشت پردۀ برخی تحرکات تجزیه‌ طلبانه و قوم‌گرای اخیر)

«حقوق مشروع تجزیه‌طلبان، ضرورت نظام فدرالی، ایجاد خودمختاری و…» ترجیع‌بندهای خطرناکی هستند که این روزها توسط برخی افراد و جریانات سیاسی داخل و خارج کشور مطرح می‌شوند. عباراتی که هرچند در زرورقی از عبارات جذاب ارایه می‌شوند، اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند که در پس این خواب‌ها و رویاها، کابوس‌های دهشتناکی به ضرر تاریخ، تمدن … ادامه خواندن دموکراسی و توسعه سد‌ راه تجزیه‌ طلبی است ! (گفت‌وگو با احسان هوشمند ، دربارۀ مسائل پشت پردۀ برخی تحرکات تجزیه‌ طلبانه و قوم‌گرای اخیر)