بخشی از متن وصیتنامه ی شهید دریاسالار غلامعلی بایندر

اشاره : در گاهشماری ایران ، روز سوم شهریور یادآور یورش سپاهیان اشغالگر سه ارتش از کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ، انگلستان و ایالت های متحد آمریکا به ایران در روزهای جنگ جهانی دوم است . ایران در جنگ جهانی دوم اعلام بی طرفی کرد ، اما دولت های متفق بی توجه به بی طرفی ایران … ادامه خواندن بخشی از متن وصیتنامه ی شهید دریاسالار غلامعلی بایندر