آیا  « نعیم سلیمان اوغلو » ی بی وطن ، می تواند سرمشق مناسبی برای جوان ایرانی باشد ؟

در صبح روز دوشنبه ۱۴ تیرماه ۱۳۹۵ مجری یک برنامه ی ورزشی ، پس از خواندن خبرهای ورزشی ، در بخشی به نام « مشاهیر ورزش »، پس از خواندن مطالبی در باره ی زمان زاده شدن و زادگاه نعیم سلیمان اف ، گفت : « او به هرکول جهان وزنه برداری معروف بود ، … ادامه خواندن آیا  « نعیم سلیمان اوغلو » ی بی وطن ، می تواند سرمشق مناسبی برای جوان ایرانی باشد ؟